K.i.t Speed kart international Karting Circuit ( เชียงใหม่ )

เป็นสนามแข่งรถโกล์คาร์ท ที่มีมาตรฐานระดับอาเซียน ถือเป็นสนามรถโกล์คาร์ทที่ดีเป็นอันดับต้น ๆ ใน 10 สนามแข่งรถในเมืองไทย เพราะผู้สร้างนั้นได้รับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการเฉพาะด้านจากประเทศสิงคโปร์ มีความยาวทั้งหมดประมาณ 1.1 กิโลเมตร

K.i.t-Speed-kart-international-Karting-Circuit-เชียงใหม่-.jpg
ขอบคุณ
makesfield
 
Top